Pacierzów, ul Leśna 6, 42-270 Kłomnice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wykonane inwestycje :

Rok 2020

 1. „Przebudowa ulicy Poprzecznej w miejscowości Kłomnice”
  Gmina Kłomnice
  Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 9492138802
  Wartość : 551 575,91 zł brutto
 2. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada, gmina Kłomnice
  Gmina Kłomnice
  Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 9492138802
  Wartość : 158 043,13 zł brutto
 3. Utwardzenie placu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie przy budynku Domu dla Dzieci “Promyk” w miejscowości Rędziny ul. Miłosza 5 – Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i wykonanie obrzeży betonowych oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez połączenie rynien spustowych ze zbiornikiem.
  CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W CHORZENICACH
  42-270 Chorzenice, ul. Parkowa 1, Nip: 9492199181
  Wartość: 49 426,53 zł brutto

Rok 2019

 1. Przebudowa boiska sportowego w Gidlach – modernizacja boiska treningowego
  Gmina Gidle
  97-540 Gidle, ul. Pławińska, Nip: 7722260381
  Wartość: 199 879,80 zł brutto
 2. Zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele świetlicy wiejskiej” na potrzeby utworzenia Klubu „Senior +” zlokalizowanego przy ul. Łąkowej w miejscowości Konary
  Gmina Kłomnice
  Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 9492138802
  Wartość : 142 400,00 zł brutto
 3. Wykonanie robót drogowych i brukarskich przy przebudowie ul. Skrzydlowskiej w miejscowości Rzerzęczyce dla firmy

Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe “DOMAX”
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, Nip: 5751383487
Wartość: 101 500,00 zł netto

 1. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie placu przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 21 w Radomsku – gwarancja 36 miesięcy
  JERZY ZATOŃ P.H.U. “JMK”
  97-500 Radomsko, ul. Poprzeczna 11, Nip: 7722374558
  Wartość: 95 000,00 zł brutto
 2. Budowa otwartej strefy aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości Rzerzęczyce
  Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 9492138802
  Wartość : 113 160,00 zł brutto
 3. Wykonanie utwardzenia terenu polegającej na uszykowaniu podbudowy pod kostkę brukową wraz z wyłożeniem krawężników o powierzchni 800m2
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CEZAR – CEZARY WILK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 30, Nip: 9492170220
  Wartość: 55 399,22 zł brutto

Rok 2018

 1. Remont nawierzchni utwardzonej drogi i parkingu – roboty brukarskie, przy budynku handlowo – usługowym w miejscowości Kokawa ul. Jesionowa nr 5
  Gminna Spółdzielnia ‘’Samopomoc Chłopska’’ Mykanów z/s w Kokawa
  42-231 Kokawa, ul Jesionowa 3, Nip: 573-010-48-84
  Wykonano……….
  Wartość: 134 070, 00 zł brutto
 2. Powiększenie, modernizacja i rekultywacja boiska sportowego oraz inne prace ziemne na terenie parku im. Braci Reszke w Garnku
  Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice NIP: 9492138802
  Wartość : 65 000,00 zł brutto
 3. Wykonanie chodnika z kostki na ul Kolejowej w Rzerzęczycach dla firmy
  DROGBAR Bartłomiej Ulanowski
  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Sadowa 80/4, Nip: 6292486460
  Wartość 50 000 zł netto

Rok 2017

 1. Rozbiórka budynków na terenie Spółdzielni w Kłomnicach o łącznej powierzchni 770 m2
  Gminna Spółdzielnia ‘’Samopomoc Chłopska”w Kłomnicach w likwidacji
  42-270 Kłomnice ul. Częstochowska 69, NIP: 5730104803
  Kwota 24 624,60 zł brutto
 2. Remont schodów przy wejściu głównym i bocznym Domu Dziecka w Chorzenicach

Powiat Częstochowski
42-217 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9, Nip 573-27-88-125
Kwota: 18 400 zł brutto

Rok 2016

 1. Wykonanie robót drogowych dla firmy przy przebudowie ul
  HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
  42-283 Boronów ul. Częstochowska 14, NIP: 5751885237
  Kwota: 25 780,80 zł brutto
 2. Sprzedaż i dostawa kostki brukowej i galanterii betonowej dla firmy
  Lepsod Bogusław Myśliwiec
  42-271 Częstochowa ul. Leśna 156, Nip: 573-000-93-29
  Wartość: 33 816, 69 zł brutto

Rok 2015

 1. Nazwa zadania

Rok 2014

 1. „Wykonanie dojść do klatek schodowych z kostki brukowej oraz wykonaniu chodników łączących dojścia z chodnikami głównymi przy budynkach przy ul. Klubowej 1 i 2 w Hucie Starej B”
  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, 42-263 Huta Stara ”B”, ul. Klubowa 2 NIP: 5732527353
  Kwota:  37 200,00 zł brutto
 2. „Wykonanie parkingu o łącznej powierzchni 570 m2 przy budynku handlowym w miejscowości Garnek gmina Kłomnice”
  GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 42-270 Kłomnice ul. Częstochowska 69, NIP: 5730104803
  Kwota 39 892,54 zł brutto