Pacierzów, ul Leśna 6, 42-270 Kłomnice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Układanie kostki brukowej

Układanie kostki brukowej

 • Alejki parkowe
 • Chodniki
 • Czyszczenie kostki brukowej
 • Drogi z kostki brukowej
 • Impregnacja kostki brukowej
 • Malowanie kostki brukowej
 • Nawierzchnie bezpieczne
 • Nawierzchnie ekologiczne
 • Nawierzchnie granitowe
 • Nawierzchnie hal i namiotów
 • Nawierzchnie wielkoformatowe
 • Parkingi
 • Podwórka i podjazdy
 • Renowacja kostki brukowej
 • Schody z kostki brukowej
 • Ścieżki pieszo-rowerowe
 • Tarasy z płytek tarasowych
 • Tereny przemysłowe
 • Układanie kostki brukowej
 • Układanie krawężników
 • Układanie maszynowe
 • Układanie płyt betonowych
 • Usługi brukarskie
 • Utwardzenie terenu
 • Wzory z kostki brukowej
 • Zjazdy z dróg publicznych
Usługi koparkami – roboty ziemne

Usługi koparkami – roboty ziemne

 • Czyszczenie działek
 • Drogi dojazdowe
 • Korytowanie gruntu
 • Makroniwelacja gruntu
 • Niwelacja terenu
 • Podwyższenie terenu
 • Przesiewanie ziemi
 • Przygotowanie terenu budowy
 • Roboty ziemne
 • Rowy melioracyjne
  Stawy i zbiorniki wodne
 • Uprzątnięcie placu budowy
 • Usługi koparką
 • Usługi transportowe
 • Wykopy pod fundamenty
 • Wykopy pod oczyszczalnie ścieków
 • Wykopy pod przyłącza
 • Wymiana gruntu
 • Wynajem koparko-ładowarki
 • Wynajem minikoparki
 • Wynajem wywrotki
 • Wyrywanie pni i korzeni
 • Zagęszczanie gruntu
 • Załadunki materiałów
 • Zasypki i nasypy
 • Zdejmowanie humusu
Ogrody

Ogrody

 • Automatyczne systemy nawadniania
 • Baseny i stawy kąpielowe
 • Donice ogrodowe
 • Mała architektura
 • Miejsca wypoczynku i relaksu
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Oczka wodne i kaskady
 • Ogródki warzywne
 • Oświetlenie ogrodu
 • Palisady
 • Pielęgnacja drzew
 • Pielęgnacja ogrodu
 • Piwniczki
 • Prace porządkowe
 • Rabaty roślinne
 • Roboty koszące
 • Tereny zielone
 • Układanie siatki na krety
 • Urządzanie ogrodów
 • Usługi glebogryzarką
 • Wertykulacja i aeracja
 • Zakładanie ogrodów
 • Zakładanie trawnika z rolki
 • Zakładanie trawnika z siewu
 • Zielone dachy
 • Zielone Ściany
Projektowanie

Projektowanie

 • Kosztorysy budowlane
 • Nadzór inwestycji
 • Pomiary zagęszczenia gruntu
 • Projekt aranżacji ogrodów
 • Projekt budowlany
 • Projekt elewacji domu
 • Projekt kostki brukowej
 • Projekt nawierzchni z kostki brukowej
 • Projekt ogrodu
 • Projekt ogrodzenia
 • Projekt oświetlenia
 • Projekt systemu nawadniania ogrodu
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt zjazdu
 • Projekty nowoczesne
 • Projekty organizacji ruchu
 • Projekty wykonawcze
Ogrodzenia

Ogrodzenia

 • Bramy i furtki
 • Gabiony
 • Ławy fundamentowe
 • Montaż ogrodzenia
 • Mury oporowe
 • Ogrodzenia betonowe
 • Ogrodzenia budowlane
 • Ogrodzenia drewniane
 • Ogrodzenia drogowe
 • Ogrodzenia ekologiczne
 • Ogrodzenia klinkierowe
 • Ogrodzenia łupane
 • Ogrodzenia nowoczesne
 • Ogrodzenia panelowe
 • Ogrodzenia przemysłowe
 • Ogrodzenia stalowe
 • Ogrodzenia tymczasowe
 • Szlabany
 • Zapory
 • Żywopłoty
Usługi budowlane

Usługi budowlane

 • Beton architektoniczny
 • Budowa domów
 • Budownictwo deweloperskie
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo kubaturowe
 • Budynki dla rolnictwa
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Drenaż opaskowy
 • Elewacje i docieplenia
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Izolacja budynków
 • Izolacja fundamentów
 • Kompleksowe remonty domów
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje drewniane
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Modernizacja terenu
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Obiekty sakralne
 • Podjazdy dla niepełnosprawnych
 • Posadzki przemysłowe
 • Prace specjalistyczne
 • Termomodernizacje
 • Wykonanie fundamentów
 • Wznoszenie budynków
 • Zagospodarowanie terenu
Rozbiórki i wyburzenia

Rozbiórki i wyburzenia

 • Czyszczenie i porządkowanie działek
 • Czyszczenie rowów
 • Demontaż kostki brukowej
 • Frezowanie asfaltu
 • Frezowanie betonu
 • Frezowanie pni
 • Karczowanie
 • Kruszenie betonu
 • Odśnieżanie
 • Przygotowanie działki pod budowę
 • Rekultywacja terenu
 • Rozbiórka budynków
 • Rozbiórka obiektów przemysłowych
 • Rozbiórka ogrodzeń
 • Rozbiórki konstrukcji stalowych
 • Rozbiórki nawierzchni parkingów, dróg
 • Równanie i niwelacja terenu
 • Skuwanie betonów
 • Skuwanie wylewek
 • Uprzątniecie placu budowy
 • Usługi rębakiem do gałęzi
 • Wyburzenia budynków
 • Wyburzenia ścian
 • Wycinka drzew
 • Wywóz gruntu
 • Wywóz odpadów, śmieci
Roboty drogowe

Roboty drogowe

 • Alejki asfaltowe
 • Budowa dróg
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna
 • Malowanie pasów
 • Montaż znaków drogowych
 • Nakładki bitumiczne
 • Naprawy mostów
 • Naprawy nawierzchni
 • Nawierzchnie betonowe
 • Obiekty mostowe
 • Oznakowanie poziome i pionowe
 • Pobocza
 • Progi zwalniające
 • Przejścia dla pieszych
 • Przystanki
 • Regulacja i wymiana studzienek
 • Remonty dróg i chodników
 • Stabilizacja Gruntu
 • Układanie asfaltu
 • Urządzenia BRD
 • Urządzenia drogowe
 • Usługi termosem do asfaltu
 • Utwardzanie poboczy
 • Wykonanie podbudowy
 • Wzmocnienie podłoża
 • Zatoki autobusowe
Inżynieria

Inżynieria

 • Budowle hydrotechniczne
 • Drenaż francuski
 • Instalacje automatyczne
 • Instalacje elektryczne
 • Kanalizacja deszczowa
 • Kanalizacja sanitarna
 • Kanały z rurowe
 • Naprawa przepustów
 • Odwodnienia terenu
 • Odwodnienie liniowe
 • Osadniki
 • Oświetlenie drogowe
 • Oświetlenie hybrydowe
 • Regulacja i wymiana, studzienek
 • Roboty melioracyjne
 • Separatory
 • Sieci teleinformatyczne
 • Sieci wodociągowe
 • Studnie
 • Studnie chłonne
 • Studnie telekomunikacyjne
 • Systemy odzysku wody deszczowej
 • Szamba betonowe
 • Ścieki betonowe
 • Wpusty drogowe
 • Zbiorniki retencyjne