Pacierzów, ul Leśna 6, 42-270 Kłomnice

Sprzedaż Materiałów

Sprzedaż Materiałów
Sprzedaż Materiałów

W związku z wykonywaniem inwestycji jako generalny wykonawca, posiadamy gamę zaprzyjaźnionych dostawców i kontaktów handlowych , w związku z czym możemy Państwu zaoferować szeroki zakres materiałów budowlanych.

Materiały Sypkie
 • Piach płukany, podsypkowy i zasypowy
 • Ziemia na podwyższenie terenu
 • Ziemia ogrodowa, torfowa i zwykła
 • Kruszywa drogowe , dolomitowe
 • Podsypki ehz, granit, dolomit
 • Gruz betonowy
 • Destrukt asfaltowy
 • Beton i stabilizację betonowa
 • Mieszankę, masę asfaltowa, asfalt
Materiały Budowlane
 • Kostka brukowa, krawężniki, galanteria betonowa
 • Kręgi betonowe, przepusty, ścianki
 • Płyty betonowe, ażurowe, Yomb
 • Włazy, dekle, pokrywy, rury
 • Rury, złączki i armatura hydrauliczna
 • Cement, beton
 • Pustaki, cegły, bloczki betonowe