Pacierzów, ul Leśna 6, 42-270 Kłomnice

Sprzedaż Materiałów

Sprzedaż Materiałów
Sprzedaż Materiałów

W związku z wykonywaniem inwestycji jako generalny wykonawca, posiadamy gamę zaprzyjaźnionych dostawców i kontaktów handlowych , w związku z czym możemy Państwu zaoferować szeroki zakres materiałów budowlanych.

Materiały Sypkie
  • Piach płukany, podsypkowy i zasypowy
  • Ziemia na podwyższenie terenu
  • Ziemia ogrodowa, torfowa i zwykła
  • Kruszywa drogowe , dolomitowe
  • Podsypki ehz, granit, dolomit
  • Gruz betonowy
  • Destrukt asfaltowy
  • Beton i stabilizację betonowa
  • Mieszankę, masę asfaltowa, asfalt
Materiały Budowlane
  • Kostka brukowa, krawężniki, galanteria betonowa
  • Kręgi betonowe, przepusty, ścianki
  • Płyty betonowe, ażurowe, Yomb
  • Włazy, dekle, pokrywy, rury
  • Rury, złączki i armatura hydrauliczna
  • Cement, beton
  • Pustaki, cegły, bloczki betonowe