Pacierzów, ul Leśna 6, 42-270 Kłomnice

Roboty drogowe

Roboty drogowe
Roboty drogowe
Efektem rozwoju usług brukarskich, jest poszerzenie naszych usług o roboty drogowe, związane z budowaniem, przebudową i remontami dróg. Zajmujemy się każdym rodzajem nawierzchni czy to drogi asfaltowe, z kostki brukowej, kruszywa o przeznaczeniu publicznym, leśnym, prywatnym.

Do naszych usług można zaliczyć:

 • Budowa dróg
 • Układanie asfaltu
 • Układanie kostki brukowej i granitowej
 • Wykonanie podbudowy
 • Stabilizacja Gruntu
 • Oznakowanie poziome i pionowe
 • Remonty dróg i chodników
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna
 • Naprawa przepustów
 • Regulacja i wymiana, studzienek, włazów i dekli
 • Czyszczenie rowów
 • Projekty organizacji ruchu